หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

ท่านต้องการให้ อบต.หนองแก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 2 )
10.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
20.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 13 )
65.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
5.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%