หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.หนองแก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
วิสัยทัศน์ อบต.หนองแก
เกษตรปลอดภัย เพิ่มพูนรายได้
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปลัดและหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
ศาสนสถานในตำบลหนองแก
ขนมกง ของดีประจำตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ยินดีต้อนรับค่ะ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอรับบริการสาธารณะทางออนไลน์ได้แล้วค่ะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 056-982619
 
คู่มือประชาชน
 
 
       

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง


คําขอโอนใบอนุญาตฯ ตามแบบ ข.8


แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)


แนวทางปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต


ข้อมูลผู้เข้ามาใช้บริการ


คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ศูนย์ยุติธรรมชุมชนของ อบต.หนองแก


ขั้นตอนการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก


การจดทะเบียนพาณิชย์

  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-181-6111
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10