หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ครูมือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือประเมินการปฏิบัติราชการ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือวันลาของพนักงานท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)