หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.หนองแก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
วิสัยทัศน์ อบต.หนองแก
เกษตรปลอดภัย เพิ่มพูนรายได้
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปลัดและหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
ศาสนสถานในตำบลหนองแก
ขนมกง ของดีประจำตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ยินดีต้อนรับค่ะ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอรับบริการสาธารณะทางออนไลน์ได้แล้วค่ะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 056-982619
 

ข่าวสาร
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของ อบต.หนองแก  
 

           วันจันทร์ที่ 28 พ.ย.2565 นายสมคิด จูงวงษ์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก พร้อมด้วยนางอำไพ จูงวงษ์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก , นายสมควร เพ็ญเขตร์กิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก, นายดำรงศักดิ์ สมถะธัญกรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ร่วมกับนายจักรกฤษ ประสิทธิ์  กำนันตำบลหนองแก , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพังค่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก พร้อมสมาชิกสภา อบต.หนองแก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อถล. และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หนองแก  ร่วมต้อนรับ นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อบต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ดำเนินการเชิงรุกในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ครัวเรือนเพื่อร่วมกันจัดการขยะเปียกตั้งแต่ต้นทางด้วยการจัดทำถังขยะเปียก และใช้อย่างถูกวิธี เป็นประจำ ได้ประโยชน์จากเศษอาหารที่กลายเป็นปุ๋ยแก่พืช ช่วยลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทาง และมีส่วนช่วยลดโลกร้อน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ด้วยการเดินเท้าในพื้นที่ อบต.หนองแก ซึ่งมีท้องที่จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลหนองเต่า ตำบลหนองพังค่า และตำบลหนองแก ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 พร้อมกันทั้ง 3 ตำบล โดยพร้อมกัน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเดินเท้าสำรวจ ประชาสัมพันธ์ และจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ผลการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ได้สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกแล้ว และดำเนินการจัดทำในวันนี้ (วันที่ 28 พ.ย. 2565) ยอดจำนวนครัวเรือน 1,374 ครัวเรือน มีการดำเนินการจัดทำครบ 100% ทั้งนี้มีการส่งเสริมและเชิญชวนให้ส่วนราชการ สถานศึกษา วัด ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแกได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 18.13 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 167 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/88

ลำดับภาพที่ 2/88

ลำดับภาพที่ 3/88

ลำดับภาพที่ 4/88

ลำดับภาพที่ 5/88

ลำดับภาพที่ 6/88

ลำดับภาพที่ 7/88

ลำดับภาพที่ 8/88

ลำดับภาพที่ 9/88

ลำดับภาพที่ 10/88

ลำดับภาพที่ 11/88

ลำดับภาพที่ 12/88

ลำดับภาพที่ 13/88

ลำดับภาพที่ 14/88

ลำดับภาพที่ 15/88

ลำดับภาพที่ 16/88

ลำดับภาพที่ 17/88

ลำดับภาพที่ 18/88

ลำดับภาพที่ 19/88

ลำดับภาพที่ 20/88

ลำดับภาพที่ 21/88

ลำดับภาพที่ 22/88

ลำดับภาพที่ 23/88

ลำดับภาพที่ 24/88

ลำดับภาพที่ 25/88

ลำดับภาพที่ 26/88

ลำดับภาพที่ 27/88

ลำดับภาพที่ 28/88

ลำดับภาพที่ 29/88

ลำดับภาพที่ 30/88

ลำดับภาพที่ 31/88

ลำดับภาพที่ 32/88

ลำดับภาพที่ 33/88

ลำดับภาพที่ 34/88

ลำดับภาพที่ 35/88

ลำดับภาพที่ 36/88

ลำดับภาพที่ 37/88

ลำดับภาพที่ 38/88

ลำดับภาพที่ 39/88

ลำดับภาพที่ 40/88

ลำดับภาพที่ 41/88

ลำดับภาพที่ 42/88

ลำดับภาพที่ 43/88

ลำดับภาพที่ 44/88

ลำดับภาพที่ 45/88

ลำดับภาพที่ 46/88

ลำดับภาพที่ 47/88

ลำดับภาพที่ 48/88

ลำดับภาพที่ 49/88

ลำดับภาพที่ 50/88

ลำดับภาพที่ 51/88

ลำดับภาพที่ 52/88

ลำดับภาพที่ 53/88

ลำดับภาพที่ 54/88

ลำดับภาพที่ 55/88

ลำดับภาพที่ 56/88

ลำดับภาพที่ 57/88

ลำดับภาพที่ 58/88

ลำดับภาพที่ 59/88

ลำดับภาพที่ 60/88

ลำดับภาพที่ 61/88

ลำดับภาพที่ 62/88

ลำดับภาพที่ 63/88

ลำดับภาพที่ 64/88

ลำดับภาพที่ 65/88

ลำดับภาพที่ 66/88

ลำดับภาพที่ 67/88

ลำดับภาพที่ 68/88

ลำดับภาพที่ 69/88

ลำดับภาพที่ 70/88

ลำดับภาพที่ 71/88

ลำดับภาพที่ 72/88

ลำดับภาพที่ 73/88

ลำดับภาพที่ 74/88

ลำดับภาพที่ 75/88

ลำดับภาพที่ 76/88

ลำดับภาพที่ 77/88

ลำดับภาพที่ 78/88

ลำดับภาพที่ 79/88

ลำดับภาพที่ 80/88

ลำดับภาพที่ 81/88

ลำดับภาพที่ 82/88

ลำดับภาพที่ 83/88

ลำดับภาพที่ 84/88

ลำดับภาพที่ 85/88

ลำดับภาพที่ 86/88

ลำดับภาพที่ 87/88

ลำดับภาพที่ 88/88
<<
>>
X
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-181-6111
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10