หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนพัฒนาบุคลากร [ 5 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)